Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto SzczecinRaport z monitoringu osuwisk Szczecin 2023Raport monitoringu osuwisk w Szczecinie 2023Raport z monitoringu osuwisk Szczecin 2023Raprt z monitoringu na osuwiskach nr 79710; 79749; 8051; 80504; 79755; 80568 za 2022r..1;Raport roczny z monitoringu osuwisk Szczecin 2022Raport roczny z monitoringu osuwisk Szczecin 2021Studium kompozycyjne Szczecina Miejski Plan Zarządzania KryzysowegoDiagnoza - Energia Szczecińskiej Kultury - 2019Badanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w 2018 r.Waloryzacja przyrodnicza miasta SzczecinaRaport z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024Analiza techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych uwarunkowań wykorzystania tramwaju dwukierunkowego w systemie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Szczecin Kompleksowe Badania Ruchu 2016Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021Raport z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020 za okres 01.01.2013 r. -31.12.2014 r.Przebudowa ul. SzybowcowejProgram ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględniniem perspektywy na lata 2017-2020Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Szczecin - wersja do konsultacjiRaport o Stanie MiastaKompleksowe Badania Ruchu w Szczecinie 2010Strategia Rozwoju Szczecina 2025Raport z realizacji "Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019" obejmujący lata 2008-2009Diagnoza i perspektywy rozwoju gospodarczego w ujęciu krótko i średniookresowymProjekt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta SzczecinSzczeciński Szybki TramwajWieloletni Program Rozwoju SzczecinaWzorce konsumpcji alkoholu w Szczecinie"Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaPolityka Transportowa Miasta SzczecinZałożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto SzczecinStan Mienia Komunalnego Gminy Miasto SzczecinStrategia Rozwoju Miasta Szczecin - wersja archiwalnaRaporty pokontrolne Wydziału Kontroli i Audytu WewnętrznegoPodstawowe tendencje w rozwoju demograficznym na lata 2003-2030Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego