Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oświadczenia majątkowe

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Podstawa prawna:

  • Art. 25c i art. 25e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
  • Art. 24h i art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną osoby wyżej wskazane obowiązane są do złożenia:

Oświadczenia majątkowego:
 
  •  WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i członka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta,
  •  WZÓR oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i członka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

W części A oświadczenia majątkowego  zawarte są informacje jawne. W części B oświadczeń - informacje niejawne.

Miejsca przechowywania oświadczeń:

  1. Wydział Organizacyjny UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 145, tel. (91) 42 45 206, e-mail: wo@um.szczecin.pl Prezydenta Miasta Szczecina, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecina, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta.
  2. Wydział Organizacyjny UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 148, tel. (91) 42 45 886, e-mail: wo@um.szczecin.pl - dyrektorów oraz kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów gminnych instytucji kultury.
  3. Biuro Rady Miasta UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 107, tel. (91) 42 45 229, fax: (91) 42 26 949, e-mail: rada@um.szczecin.pl - radnych Miasta Szczecin.
  4. Wydział Oświaty UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, p.301, tel. (91) 42 45 638, fax: (91) 42 45 637, e-mail: wos@um.szczecin.pl - Dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
  5. Biuro Nadzoru Właścicielskiego UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 4, tel. (91) 42 45 426, fax: (91) 43 51 2 15, e-mail: bnw@um.szczecin.pl - osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi.
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2004/06/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/04/30 12:27:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/04/30 12:27:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/08 11:13:28 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/07/09 14:30:25 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/06/29 13:01:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/03/06 14:42:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/15 12:13:40 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/03/03 09:26:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/19 13:30:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/23 08:25:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/29 11:58:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/02 08:35:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/16 14:24:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/01/14 13:30:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/01/11 15:17:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/12/14 10:14:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2010/04/28 12:39:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/02 12:05:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/05/04 11:50:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2008/09/29 12:47:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/07/22 17:10:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/26 12:20:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2005/03/23 15:10:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2005/03/23 15:08:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:47:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:40:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:18:09 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:17:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:16:01 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:15:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/06/30 14:53:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/06/23 14:50:02 nowa pozycja