Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Prawo lokalne, dokumenty

 

Informujemy, że I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2010r. został przeniesiony z ul. Mickiewicza 163 na ul. Piotra Skargi 19.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum i Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 54, poz 334 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2009 roku zniesiony został Sąd Rejonowy w Szczecinie i powołane zostały z tym dniem:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
oraz
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Ustalone zostały następujące siedziby Sądów Rejonowych:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum 
Ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-952 Szczecin

Poniżej przedstawione są obszary właściwości nowych Sądów Rejonowych:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie:
obszar dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ul. Małopolskiej, osią jezdni ul. Małopolskiej i ul.
Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem, nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami ul. Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego oraz dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta;

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód:
obszar dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz obszar dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północna granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul. Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, a także dla Gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police.

 Właściwości wydziałów w Sądach Rejonowych w Szczecinie:

 • Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, którego właściwość obejmuje obszary działania Prokuratur Rejonowych Szczecin - Niebuszewo i Szczecin - Śródmieście,
 • Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, którego właściwość obejmuje obszary działania Prokuratur Rejonowych Szczecin - Prawobrzeże i Szczecin -Zachód.

     Siedziba Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie mieścić się będzie przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie, tel. 091 - 448-0002, zaś jego struktura obejmować będzie następujące wydziały:

 1. I  Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od A do J, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu - ul. Kaszubska 42
 2. II  Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postepowania albo dłużników zaczyna się na litery od K do P, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postepowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu - ul. Kaszubska 42
 3. III  Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postepowania albo dłużników zaczyna się na litery od Q do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postepowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu  - ul. Narutowicza 19
 4. IV  Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin - Śródmieście w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Karnemu - ul. Kaszubska 42
 5. V  Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu - ul. Kaszubska 42
 6. VI  Wydział Egzekucyjny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.) - ul. Narutowicza 19
 7. VII  Wydział Karny - sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu - ul. Kaszubska 42
 8. VIII  Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy rodzinne i nieletnich określone w art. 12 par. 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu - ul. Narutowicza 19
 9. IX  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecinie-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu  - ul. Narutowicza 19
 10. X  Wydział Gospodarczy - rozpoznaje sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim - ul. Narutowicza 19
 11. XI  Wydział Gospodarczy - rozpoznaje sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim - ul. Narutowicza 19
 12. XII  Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i naprawcze z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XXII Wydział Gospodarczy)  - ul. Narutowicza 19
 13. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego) - ul. Królowej Korony Polskiej 31
 14. XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (dawniej rozpoznawane przez XXIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów) - pl. Żołnierza Polskiego 16
 15. Sekcja Egzekucyjna - ul. Narutowicza 19

    Siedziba Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieścić się będzie przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, tel. 091 - 46 03 500, zaś jego struktura obejmować będzie następujące wydziały:

 1. I  Wydział Cywilny - Sprawy cywilne, w których nazwiska lub nazwy powodów zaczynają się na litery A-O, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu i IX wydziałowi Egzekucyjnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 2. II  Wydział Cywilny - Sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 3. III Wydział Cywilny - Sprawy cywilne, w których nazwiska lub nazwy powodów zaczynają się na litery P-Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu i IX Wydziałowi Egzekucyjnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 4. IV  Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego z częsci obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania komisariatu Policji Szczecin-Pogodno (z wyłączeniem spraw o wykroczenia, które rozpoznaje Wydział V Karny) oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego sądu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 5.  V  Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi karnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 6. VI  Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeżne w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 7. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach - Sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe dla gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu - ul. Korczaka 13/15, 72-010 Police
 8. VIII  Wydział Rodzinny i Nieletnich - Sprawy z obszaru działania Prokuratur Szczecin-Prawobrzeże, Szczecin-Pogodno, Szczecin-Pomorzany, Szczecin-Dąbie (cały obszar Szczecina poza Prokuratorami Centrum i Niebuszewo) oraz gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 9. IX  Egzekucyjny - Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego (sprawy cywilne z zakresu: nadawania klauzul wykonalności na orzeczenia pozasądowe, skarg na czynności komorników, nadzoru nad egzekucją z nieruchomości, egzekucji świadczeń niepieniężnych, wyjawienia majątku.), z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.). -  pl. Żołnierza Polskiego 16
 10. X  Wydział Ksiąg Wieczystych - Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla miasta Szczecina - pl. Żołnierza Polskiego 16
 11. XI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach - Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police - ul. Korczaka 13/15, 72-010 Police
udostępnił: Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, wytworzono: 2003/06/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/09/25 09:50:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/09/25 09:50:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/09/05 13:14:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 13:37:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 13:28:55 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 12:52:03 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 12:50:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 12:42:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/07/05 10:28:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/30 12:08:48 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/02/05 10:30:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/01/04 13:38:11 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/01/04 13:36:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/06 15:33:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/12/09 12:03:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/05/13 12:09:20 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2008/05/13 10:39:48 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2008/05/13 10:39:48 usunięcie pozycji
Edyta Sowińska 2006/07/31 15:39:37 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2006/07/21 14:49:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/14 11:03:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/01/19 09:10:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/04/05 13:45:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 11:01:45 modyfikacja wartości