Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ochrona danych osobowych / RODO

Obowiązek informacyjny Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin

Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin.
Infolinia urzędu: 91 424 5000

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie – Pan Piotr Janicki. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem/Biurem prowadzącym Pani/ Pana sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/ Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Źródło danych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miasta Szczecin przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. W Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej z wyłączeniem: nagrań rozmów telefonicznych i zapisów czatów obsługiwanych przez Centrum Informacji Mieszkańców Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin - przez okres 3 miesięcy, nagrań z monitoringu wizyjnego budynku przez okres do 3 miesięcy, rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Szczecin- przez okres 30 dni.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne aby załatwić sprawę.

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2018/05/23, odpowiedzialny/a: Inspektor ochrony danych, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/10/01 08:30:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/10/01 08:30:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/10/01 08:27:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/05/05 11:50:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/26 15:26:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:45:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:35:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 08:41:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/20 15:11:33 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:21:50 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:19:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:56:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:47:21 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/03 14:17:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 10:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 14:36:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 10:31:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 09:09:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 10:48:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 09:56:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/23 13:55:33 nowa pozycja