Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Od 1 stycznia 2024 r. zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów


Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszego miasta, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium rzeczypospolitej polskiej;

 2. dopuszczenia do obrotu przez organ krajowej administracji skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim unii europejskiej;

 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium rzeczypospolitej polskiej z terytorium państwa członkowskiego unii europejskiej.

w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

w przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:

 1. ale nieprzekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.

 2. ale przekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium rzeczypospolitej polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

 1. zbyciu pojazdu;

 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

zgodnie z ww. Przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Przypominamy też naszym mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w wydziale komunikacji i można je:

 1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy epuap, adres skrzynki: /umszczecin/skrytka

 2. przesłać drogą pocztową na adres: urząd miasta szczecin, pl. Armii krajowej 1,
  70-456 szczecin

 3. złożyć w punktach kancelaryjnych urzędu, w budynkach przy pl. Armii krajowej 1 lub w filii urzędu przy ul. Rydla 39-40

Wydziału Spraw Obywatelskich

udostępnił: Wydziału Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2023/12/12, odpowiedzialny/a: dyrketor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/12/12 08:01:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/12/12 08:01:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/12/12 07:59:14 nowa pozycja