Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Oświaty

Nazwa: Wydział Oświaty
Symbol: WOś
E-mail: wos@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Oświaty należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  2. Inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1.
  3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
  4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych.
  5. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.
  6. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  7. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.

Portal Edukacyjny

System Informacji Oświatowej:

Wykaz publicznych szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Wykaz niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Dodatkowe informacje:

Odniesienia:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Beata Bojanowska telefon: 91 4245655 pokój 352 Referat Programów Wspierających Inspektor (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)
Agata Bratuń-Bezpalko telefon: 91 4351263 pokój 352 Referat Programów Wspierających Inspektor (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Ewa Brożek telefon: 91 4245734 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz telefon: 91 4245661 pokój 301 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli )
Adrianna Dąbrowska telefon: 91 4245636 pokój 355 Stanowisko ds. Systemu Informacji Oświatowej Główny Specjalista
Anna Frieske telefon: 91 4245787 pokój 350 Referat Programów Wspierających Podinspektor
Dawid Gajkowski telefon: 91 4245168 pokój 361 Inspektor
Martyna Grzegorzewska telefon: 91 4351136 pokój 364 Podinspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Małgorzata Iskra telefon: 91 4245645 pokój 363A Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. opracowywania zbiorczych dokumentów planistycznych, prognoz, analiz i strategii finansowych)
Anna Jalińska telefon: 91 4245785 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Paulina Jankowska telefon: 91 4351219 pokój 357 Referat Finansowy Kierownik Referatu Finansowego
Grzegorz Janowski telefon: 91 4245643 pokój 305 Referat Organizacji i Nadzoru szkół i placówek oświatowych Głowny Specjalista
Kinga Jatczak telefon: 91 4245663 pokój 365 Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych)
Anna Kaczkiełło telefon: 91 4245624 pokój 359 Zastępca Dyrektora
Beata Kobek telefon: 91 4245171 pokój 355 Inspektor (Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego oraz współpracy ze związkami zawodowymi)
Dagmara Kolin-Łoik telefon: 91 4245786 pokój 301 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor
Ewelina Kołodziej telefon: 91 4245640 pokój 363 Główny Specjalista (Stanowisko ds. prognoz, analiz i strategii)
Agnieszka Konieczna telefon: 91 4245788 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Beata Kostańska telefon: 91 4351120 pokój 301 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowiska ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli)
Adriana Kowalczyk-Kołucka telefon: 91 4245647 pokój 359 Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin Inspektor
Edyta Ksiąg telefon: 91 4245169 pokój 354 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Alicja Lamparska telefon: 91 4245641 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Katarzyna Leszczyńska telefon: 91 4245601 pokój 361 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Główny Specjalista (Stanowisko ds. przygotowywania i zawierani umów oraz spraw związanych z administrowaniem zasobami oświatowymi)
Monika Łosiewska fax telefon: 91 4245637, telefon: 91 4245643 pokój 304 Sekretariat WOś Podinspektor
Dagmara Majewska telefon: 91 4245150 pokój 365 Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych)
Małgorzata Marcisiak telefon: 91 4351253 pokój 301 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowiska ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli)
Katarzyna Mazurczak telefon: 91 4245734 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Ewa Mazurkiewicz telefon: 91 4245639 pokój 363 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Alicja Nowaczewska telefon: 91 4351136 pokój 357 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Agnieszka Nykiel telefon: 91 4245638 pokój 355 Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego Inspektor
Sylwia Osowska telefon: 91 4245644 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Monika Pawlak telefon: 91 4245165 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Iwona Potrykus telefon: 91 4245643 pokój 303 Dyrektor Wydziału
Aneta Serdyńska telefon: 91 4245436 pokój 354 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Julita Serwa telefon: 91 4245691 pokój 362A Stanowisko ds. obsługi finansowej Głowny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Patrycja Skóra telefon: 91 4245423 pokój 356 Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin Inspektor
Katarzyna Substyk telefon: 91 4245174 pokój 362 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista
Anna Szafraniec telefon: 91 4245166 pokój 364 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Monika Szczęśniak-Dykcik telefon: 91 4245646 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Agnieszka Szudrowicz telefon: 91 4245167 pokój 356 Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin Główny Specjalista
Marta Tarnowska-Pelc telefon: 91 4245836 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)
Monika Tomiak telefon: 91 4351135 pokój 363A Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Anna Trociuk telefon: 91 4245659 pokój 362 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista
Beata Trzos-Hrycyk telefon: 91 4245797 pokój 352 Referat Programów Wspierających Główny specjalista  (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Natalia Wiechetek telefon: 91 4245643 pokój 302 Zastępca Dyrektora (ds. finansowych oraz programów wspierających )
Marta Wiśniewska telefon: 91 4351246 pokój 361 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Wioletta Wiśniewska telefon: 91 4351298 pokój 351 Referat Programów Wspierających Kierownik Referatu
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/09/20 09:59:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/09/20 09:59:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/09/20 09:59:19 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/12/30 13:13:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/30 14:55:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/23 15:34:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/08/23 12:49:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/05/24 11:07:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/12 09:36:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/25 10:48:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:30:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:29:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:22:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 09:40:11 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:03:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/29 14:18:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/08 11:00:29 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2015/05/25 11:29:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/03/23 09:32:44 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2015/03/04 14:02:55 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/09/02 12:41:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:12:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:09:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:08:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:03:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/20 10:55:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/02/14 15:39:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/02/14 15:38:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/10 10:46:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/20 14:50:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/20 14:47:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/09 14:55:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/08/30 15:52:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/08/30 15:50:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/14 12:38:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/04/15 11:18:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/03/11 14:02:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/02/14 10:35:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/24 12:40:15 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/27 09:45:52 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/27 08:06:28 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/23 14:40:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/10/03 08:39:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/10/03 08:32:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:44:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:43:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:39:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/23 14:56:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/27 10:53:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/27 10:49:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/09/28 14:52:38 modyfikacja wartości