Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola stowarzyszeń

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 tj. ze zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty tzw. „Instytucje Obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Treść aktualnej ustawy

W związku z nowelizacją ww. ustawy, która weszła ostatecznie w życie w dniu 31 października 2021 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego informuje, że rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11190.asp?soid=6FFFAA45B0854DB9993BCD3ED68B0259

Obowiązki

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się corocznie z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według przesyłanego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, we wskazanym terminie.

Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Ważne

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Biura:

- Natalią Bakierą, tel. 91 42 45 106, e-mail: nbakiera@um.szczecin.pl, pokój 336A

- Moniką Łuszczek, tel. 91 42 45 097, e-mail: mluszczek@um.szczecin pl, pokój336A

Załączniki:

 • Oświadczenie WORD (.doc, 29 KB)
  udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego,
  odpowiedzialny(a): Alicja Szczepańska,
  wytworzono: 2023/08/24,
  opublikował(a): Alicja Szczepańska,
  dnia: 2023/08/24 11:25:50.
 • Oświadczenie PDF (.pdf, 1.10 MB)
  udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego,
  odpowiedzialny(a): Alicja Szczepańska,
  wytworzono: 2023/08/24,
  opublikował(a): Alicja Szczepańska,
  dnia: 2023/08/24 11:25:50.
 • Pismo przewodnie (.pdf, 441 KB)
  udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego,
  odpowiedzialny(a): Alicja Szczepańska,
  wytworzono: 2023/08/24,
  opublikował(a): Alicja Szczepańska,
  dnia: 2023/08/24 11:25:49.
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/08/23, odpowiedzialny/a: Alicja Szczepańska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2024/04/02 11:31:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2024/04/02 11:31:49 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2023/03/23 14:30:52 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:50:52 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:49:15 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:48:34 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:43:44 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:42:53 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:42:26 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:42:03 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:40:24 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:39:13 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/02/07 10:26:48 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/02/07 10:24:14 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2022/02/07 10:22:02 modyfikacja wartości
Alicja Szczepańska 2021/10/19 12:15:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/03 14:35:47 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2021/04/15 12:51:49 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2021/04/15 12:43:29 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/08/27 12:38:44 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/09/17 13:38:56 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/02/28 10:55:14 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/10/15 11:51:08 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/09/04 13:14:18 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/09/20 13:37:57 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/06/08 08:35:40 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/03/10 08:38:16 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/03/09 13:36:10 nowa pozycja