Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Praktyki uczniowskie / studenckie

Praktyki zawodowe dla uczniów i studentów w Urzędzie Miasta Szczecin

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 2023 r., poz. 1465)
 • Ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (DzU z 2024 r., poz. 737, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2019 r., poz. 391)
   

PROCEDURA:

Urząd Miasta Szczecin mając na względzie dotychczasową i obecną współpracę w obszarze Miasto – uczelnie wyższe i placówki oświatowe, kierującymi swoich studentów i uczniów na bezpłatne praktyki zawodowe, wspierając proces dydaktyczny w formie praktycznego kształcenia przyszłych kadr – przedstawia procedurę przyjęcia na praktykę:

 1. Wniosek studenta/ucznia o przyjęcie na praktykę, skierowany do Sekretarza Miasta (Ryszard Słoka), powinien zawierać:
  - imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu
  - nazwę uczelni, kierunek studiów, rok nauki,
  - ramowy termin i program praktyki,
  - preferowane Wydziały/Biura, w którym ma się odbyć praktyka.

  W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin opisany jest szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.
   
 2. Wniosek studenta/ucznia po przekazaniu przez Wydział Organizacyjny, rozpatrywany jest przez Dyrektora Wydziału/Biura Urzędu Miasta Szczecin pod kątem zbieżności ramowego programu praktyki z zadaniami jednostki organizacyjnej Urzędu, z uwzględnieniem możliwości zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
   
 3. Wniosek zaopiniowany pozytywnie jest podstawą do poinformowania studenta/ucznia o wyrażonej w ten sposób zgodzie. Po dostarczeniu przez studenta/ucznia dwóch egzemplarzy umowy/porozumienia w sprawie organizacji praktyki zawodowej, podpisanych przez przedstawiciela uczelni/szkoły odpowiedzialnego za realizację praktyk i po ich podpisaniu przez Sekretarza Miasta Szczecin, zostaje zawarta umowa o odbycie praktyki.
   
 4. Pracownik Referatu Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin kontaktuje się ze studentem/uczniem w celu omówienia technicznych i merytorycznych kwestii rozpoczęcia praktyki. W dniu rozpoczęcia zajęć – praktykant skierowany zostaje na obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na szkolenie z zakresu ochrony danych. W kolejne dni - zajęcia praktyczne odbywają się w uzgodnionym Wydziale/Biurze pod kierunkiem wyznaczonego pracownika (opiekuna).
   
 5. Zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze 8 godzin dziennie dla studentów/uczniów powyżej 18 lat, dla młodocianych (uczniowie w wieku do lat 16) - nie mogą przekraczać 6 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat – dopuszcza się możliwość obniżenia wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.
   
 6. Po zakończeniu zajęć praktycznych, wystawiane jest zaświadczenie o odbyciu praktyki. Na wniosek studenta/ucznia sporządzona zostaje opinia o praktykancie
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2024/06/14 14:23:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2024/06/14 14:23:12 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2024/06/14 14:21:16 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/12/29 10:51:01 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/02/23 13:28:35 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/02/23 13:24:47 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/02/23 13:23:52 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/07/28 11:09:19 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/19 11:45:35 nowa pozycja