Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich zawarte są w Uchwale nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.

Każdemu mieszkańcowi Szczecina przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę szczecinian projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta.

Projekt uchwały, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców miasta Szczecin, powinien zawierać:

 1. tytuł uchwały,
 2. podstawę prawną do jej wydania,
 3. regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
 4. ustalenie terminu wejścia w życie uchwały,
 5. sposób podania do wiadomości publicznej, jeżeli przepis tego wymaga,
 6. uzasadnienie,
 7. minimum 300 podpisów mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta Szczecin i wpisanych do stałego rejestru wyborców na dzień złożenia projektu uchwały.

Mieszkaniec miasta Szczecin udziela poparcia projektowi uchwały, składając własnoręczny podpis na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania pod którym ujęty jest w rejestrze wyborców oraz numeru PESEL.

Na każdej stronie wykazu mieszkańców popierających przedkładany projekt winna być umieszczona informacja o nazwie projektu uchwały, którego podpisy dotyczą. Ponadto na każdej stronie winny znajdować się imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zebranie podpisów umieszczonych na danej stronie.

Mieszkańcy występujący z inicjatywą uchwałodawczą składają w sekretariacie Biura Rady Miasta (Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 281) następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o utworzeniu Komitetu,
 2. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
 3. wykaz podpisów poparcia dla inicjatywy (min. 300 podpisów mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta Szczecin i wpisanych do stałego rejestru wyborców na dzień złożenia projektu uchwały).

Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2022/07/08, odpowiedzialny/a: Anna Musiał, wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/07/08 09:44:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/07/08 09:44:12 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/07/08 09:38:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/05 09:06:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/12 08:06:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/17 11:14:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/16 11:24:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/16 11:06:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/07/11 11:45:09 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/07/08 11:35:35 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/07/08 08:39:38 nowa pozycja