Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w SzczecinieOgłoszenie o konursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 32 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w SzczecinieOgłoszeniaeo konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 54 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 64 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kadydata na stanowisko dyrektora Technikum Ekonomicznego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 43 w SzczecinieOgłoszenie o konursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 75 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 77 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej nr 54 w Szczecinie.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w SzczecinieOgłoszenie o konursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecine.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 59 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 33 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 35 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 51 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w SzczecinieOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FILHARMONII IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIEOgłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Młodzieży-Pomorskiego Centrum Edukacji w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 38 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej -Szczecińskie Chór Chłopięcy "Słowiki" w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 18 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Integracyjnej w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie.Ogłoszenie o konkursie na kadydata na stanowisko dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 79 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Technologii Cyfrowych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęycznymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrekotora Szkoły Podstawowej nr 53 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej I stopnia w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 58 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 31 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kadydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego z Oddzałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 29 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkolnego Schroniska MłodzieżowegoOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 13 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacego nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 73 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 65 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 80 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 20 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 37 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 79 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Młodzieży-Pomorskiego Centrum Edukacji w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w szczecinieOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Szczeciński chór Chłopiecy "Słowiki" w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 52 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 61 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 66Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 38 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 41 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 48Ogłoszenie o konkursie ne stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 32Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora VII Liceum Ogolnokształcacego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w SzczecinieOgłoszenie o konkureis na dyrektora XVI Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej IntegracyjnejOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szpitalnych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcacego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 67 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 27Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 45 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora XIV Liceum OgólnokształcącegoOgłoszenie o konkursie na dyrektora XVIII Liceum Ogólnokształcącego Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 49 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 53 w SzczecinieOgłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 46 w SzczecinieOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 60Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcacego Ogłoszenie o konursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w SzczecinieOgłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w SzczecinieOgłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Willa Lentza" w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Willi Lentza w SzczecinieNabór na rachmistrzów terenowych - SPIS ROLNY 2020 ROKOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 47 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 50 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 59 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 43 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 30 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum Ekonomicznego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 55 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 68 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Szczecinienabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor jednostki budżetowej pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Nr 1/2019Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Nr 2/2019Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 75 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 64 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora XVIII Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 77 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 46 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 56 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 69 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 z OI w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 42 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 54 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 33 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 59 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 51 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 35 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w SzczecinieDyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, Nr 1/2018Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 52 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 18 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 31 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 61 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 68 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 43 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum Technologii Cyfrowych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w SzczecinieOgłoszenie unieważniające ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 53 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 80 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 13 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 58 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 29 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publiczmnego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinieogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego w Szczecinie konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Trafostacji Sztuki w SzczecinieOgłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie, Nr 4/2016Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora "Trafostacji Sztuki" w Szczecinie.Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "13 Muz"Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie, Nr 4/2016Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "13 Muz" w Szczecinie, Nr 3/2016Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie, Nr 2/2016Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie, Nr 1/2016