Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Nazwa: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Symbol: WKiAW
E-mail: wkiaw@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

 1. Kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
 2. Kontrola finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
 3. Audyt wewnętrzny.
 4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.
 5. Przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i prowadzenie działań następczych w Urzędzie.

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego

 • Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin.
 • Przygotowanie (do końca każdego roku) w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu na następny rok.
 • Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przekazanie
 • (do końca stycznia) Prezydentowi Miasta.

2. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowych i formalno - prawnych:

 • Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego,
 • jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

3. Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań służby bhp, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.

5. Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 

Wyniki przeprowadzonych kontroli:

Dodatkowe Informacje:

Pozostałe informacje dotyczące zadań Wydziału - udostępniane są na wniosek


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Arleta Borek telefon: 91 4245699 pokój 335I Główny Specjalista
Sylwia Degórska telefon: 91 4245529 pokój 335D Podinspektor
Joanna Jaszczuk-Gajewska telefon: 91 4245529 pokój 335D Audytor wewnętrzny
Jacek Karpowicz telefon: 91 4802087 pokój 335I Główny Specjalista
Andrzej Kępa telefon: 91 4245699 pokój 335I Główny Specjalista
Magdalena Kolanowska-Pasich telefon: 91 4245323 pokój 335J Główny Specjalista
Agnieszka Konieczna telefon: 91 4245852 pokój 335H Dyrektor Wydziału
Andrzej Lejk telefon: 91 4245852 pokój 335G Zastępca Dyrektora Wydziału
Natalia Malinowska telefon: 91 4245698 pokój 335J Główny Specjalista
Anna Mazaraki-Nurek telefon: 91 4245852 pokój 335F Sekretariat WKiAW Podinspektor
Alicja Wiśniewska telefon: 91 4245385 pokój 335K Główny Specjalista
Andrzej Zimnowodzki telefon: 91 4245385 pokój 335K Audytor wewnętrzny
udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/01/19, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2024/01/05 12:42:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/01/05 12:42:19 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/03/30 14:14:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/12/28 14:38:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/09 12:54:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/29 14:51:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/03/06 14:24:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/22 14:08:25 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:52:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/25 11:58:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/25 11:45:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/12 09:28:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/05/14 11:08:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/25 13:00:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/09 12:10:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/02/21 11:20:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:38:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:32:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:27:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:24:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:10:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 10:51:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/02/15 09:47:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:39:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/12 09:38:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/12 09:36:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/02/22 08:55:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/25 14:47:00 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:37:29 nowa pozycja