Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Architektury i Budownictwa

Nazwa: Wydział Architektury i Budownictwa
Symbol: WAiB
E-mail: wuiab@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości;
  4. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  6. nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Miasta;
  7. prowadzenie działań w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta;
  8.  wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.

Załatwianie spraw:

Rejestry, wykazy i dodatkowe Informacje:

Architekt Miasta


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Halina Adamczyk telefon: 91 4245164 pokój 249 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Podinspektor
Grzegorz Baradziej telefon: 91 4245563 pokój 266 Referat Północ Główny Specjalista
Jagoda Baranowska-Grochowska telefon: 91 4245131 pokój 207 Referat Zachód Inspektor
Hanna Barańska telefon: 91 4245054 pokój 249 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Inspektor
Piotr Bednarski telefon: 91 4351122 pokój 248 Stanowisko ds. ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych Główny Specjalista (stanowisko ds. ładu przestrzennego, estetyki i walorów użytkowych miasta)
Maria Bieńkowska telefon: 91 4245557 pokój 262A Referat Śródmieście Inspektor
Marta Bogusławska telefon: 91 4245563 pokój 266 Referat Północ Główny Specjalista
Inez Chojnacka-Kurz telefon: 91 4351173 pokój 248 Stanowisko ds. planowania przestrzennego Główny Specjalista (stanowisko ds. projektów i działań w przestrzeni publicznej oraz pomników)
Ewa Choziak telefon: 91 4245559, fax telefon: 91 4245586, telefon: 91 4245585 pokój 271A Sekretariat WAiB Główny Specjalista
Joanna Diug telefon: 91 4245583 pokój 264A Referat Północ Kierownik Referatu
Dorota Dobrowolska telefon: 91 4245571 pokój 209 Referat Prawobrzeże Kierownik Referatu
Paula Dobrucka telefon: 91 4245553 pokój 259 Referat Śródmieście Inspektor
Eliza Drobińska telefon: 91 4245835 pokój 262 Referat Śródmieście Główny Specjalista
Aneta Dudaczyk telefon: 91 4245793 pokój 254 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Grzegorz Dybicz telefon: 91 4245566 pokój 205 Referat Zachód Główny Specjalista
Aleksandra Dzięgielewska telefon: 91 4245573 pokój 257 Referat Prawobrzeże Podinspektor
Mariola Frąckowiak-Mosiężny telefon: 91 4245577 pokój 273 Zastępca Dyrektora Wydziału
Dorota Furmańczyk telefon: 91 4245569 pokój 256 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Kierownik Referatu
Paulina Gładysz telefon: 91 4245570 pokój 253 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Elżbieta Głowacka telefon: 91 4245585, telefon: 91 4245559 pokój 272 Zastępca Dyrektora Wydziału
Bożena Głowińska telefon: 91 4245560 pokój 260 Referat Śródmieście Główny Specjalista
Aleksandra Gorzela telefon: 91 4245566 pokój 205 Referat Zachód Główny Specjalista
Honorata Haryza telefon: 91 4245556 pokój 202 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Główny Specjalista
Marcelina Hofman telefon: 91 4245835 pokój 262 Referat Śródmieście Podinspektor
Maria Jabłońska telefon: 91 4245792 pokój 267 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Główny Specjalista
Tomasz Jankowski telefon: 91 4245084 pokój 244A Stanowisko ds. ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych Inspektor (stanowisko ds. koordynacji zadań projektowanych i analiz)
Joanna Kaczor telefon: 91 4351148 pokój 262A Referat Śródmieście Inspektor (--)
Ryszard Kamionka telefon: 91 4245134 pokój 264 Referat Północ Inspektor
Iwona Kaniewska-Juja telefon: 91 4245580 pokój 206 Referat Zachód Główny Specjalista
Dorota Karcz telefon: 91 4245561 pokój 259 Referat Śródmieście Główny Specjalista
Tomasz Kaźmierczak telefon: 91 4245574 pokój 204 Referat Zachód Kierownik Referatu
Elżbieta Koc-Wiśniewska telefon: 91 4245919, telefon: 91 4245558 pokój 268 Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego Główny Specjalista
Monika Koprowska telefon: 91 4245139 pokój 258 Referat Prawobrzeże Inspektor
Anna Kosińska telefon: 91 4245565 pokój 208 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Dorota Kosowicz telefon: 91 4245573 pokój 257 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Andżelika Kozińska telefon: 91 4245559, fax telefon: 91 4245586, telefon: 91 4245585 pokój 271A Sekretariat WAiB Inspektor
Ilona Krzywicka telefon: 91 4245558, telefon: 91 4245919 pokój 268 Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego Główny Specjalista
Gabriela Kubiak telefon: 91 4245584 pokój 265 Referat Północ Inspektor
Marta Kupczyk telefon: 91 4245561 pokój 259 Referat Śródmieście Inspektor
Małgorzata Kwiatek telefon: 91 4245980 pokój 62 Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów Podinspektor (delegatura – stanowisko 39)
Małgorzata Leoniewska telefon: 91 4245134 pokój 264 Referat Północ Główny Specjalista
Marta Leśniak telefon: 91 4245131 pokój 207 Referat Zachód Podinspektor
Mirosława Lipińska telefon: 91 4245576 pokój 249A Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk Inspektor
Emanuela Łątkowska telefon: 91 4245779 pokój 268 Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego Referent
Hanna Łozińska telefon: 91 4245579 pokój 254A Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Jagoda Łukaszewska telefon: 91 4245567 pokój 254A Referat ds. architektury - warunki zabudowy Inspektor
Katarzyna Majchrzak-Pożoga telefon: 91 4245580 pokój 206 Referat Zachód Podinspektor
Bogumiła Mularczyk telefon: 91 4245584 pokój 265 Referat Północ Główny Specjalista
Hanna Nierzwicka telefon: 91 4245565 pokój 208 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Agata Opolska telefon: 91 4245581 pokój 210 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Joanna Puzacz telefon: 91 4245581 pokój 210 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Wiesława Rabińska telefon: 91 4245559, telefon: 91 4245585 pokój 271 Dyrektor Wydziału (--)
Agata Romanowska telefon: 91 4245792 pokój 267 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Inspektor
Anna  Siuciak telefon: 91 4351121 pokój 202A Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Inspektor
Dorota Skłodowska telefon: 91 4245582 pokój 203 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Kierownik Referatu
Małgorzata Suchecka-Frydrych telefon: 91 4245463 pokój 267 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Podinspektor
Tomasz Szaefer telefon: 91 4245131 pokój 207 Referat Zachód Główny Specjalista
Iga Szczotkowska telefon: 91 4245584 pokój 265 Referat Północ Podinspektor
Agnieszka Śpiewak-Nowicka telefon: 91 4245555 pokój 261 Referat Śródmieście Kierownik Referatu
Celina Tomasiuk telefon: 91 4245134 pokój 264 Referat Północ Inspektor
Grażyna Walaszczyk telefon: 91 4245560 pokój 260 Referat Śródmieście Inspektor
Monika Wyrwicz telefon: 91 4802085 pokój 255 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Alicja Zawadzka telefon: 91 4802029 pokój 253 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Marta Zimna telefon: 91 4245576 pokój 249A Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk Główny Specjalista

Załączniki:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/22 10:07:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/22 10:07:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/10 13:49:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/03 11:50:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/28 10:38:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/08/31 13:55:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/08/30 12:19:22 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/07 08:37:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/02 13:56:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/15 14:22:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/15 14:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/21 12:41:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/21 12:30:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/26 13:49:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/12/27 14:34:49 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:05:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/24 10:00:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/07/01 08:59:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/07/01 08:59:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/29 10:27:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:16:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 11:27:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/03/23 11:51:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/15 13:00:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 14:39:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 14:37:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 11:16:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 11:13:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/07/24 13:47:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/05/04 11:16:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 13:08:16 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/03/10 09:59:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/03/10 09:56:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/12 14:43:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/29 13:48:10 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:45:29 nowa pozycja