Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Ochrony Środowiska

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska
Symbol: WOŚr
E-mail: wosr@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

 1. ochrona środowiska i przyrody;
 2. ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzór nad utrzymaniem zieleni;
 3. administracja geologiczna oraz prowadzenie w tym zakresie archiwum;
 4. ochrona zwierząt i śródlądowa gospodarka rybacka;
 5. rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24 m;
 6. prowadzenie spraw dotyczących inwazyjnych gatunków obcych;
 7. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych i ochroną roślin uprawnych;
 8. realizacja zadań związanych z ochroną klimatu;
 9. prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie zadań Gminy Miasto Szczecin;
 10. prowadzenie spraw gospodarki leśnej i łowieckiej.

Decyzje administracyjne

Procedury Wydziału

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Wyniki monitoringu obserwacyjnego osuwisk i terenów zagrożonych:

Polityka i programy ochrony środowiska:

Instytucje partnerskie:

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Halina Bednarek telefon: 91 4245629 pokój 359B Geolog Powiatowy Geolog Powiatowy
Małgorzata Biernacik telefon: 91 4802075 pokój 27 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Inspektor
Michalina Błahy telefon: 91 4351106 pokój 391 Zespół Ogrodnika Miasta Inspektor (Stanowisko ds. inwentaryzacji zieleni)
Joanna Bukowska-Karasiuk telefon: 91 4245838 pokój 385 Stanowisko ds. organizacyjno-biurowych Główny Specjalista (Sekretariat WOŚr)
Aneta Chechła telefon: 91 4331570 pokój 389 Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa Podinspektor
Joanna Czerwińska telefon: 91 4802031 pokój 392A Zespół Ogrodnika Miasta Inspektor (Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji projektowych w zakresie zieleni)
Damian Daciuk telefon: 91 4351294 pokój 392D Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz programu ochrony środowiska)
Joanna Dańczura telefon: 91 4245626 pokój 26 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Inspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Alicja Dąbek telefon: 91 4245884 pokój 359A Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód Inspektor
Natalia Dziekarowska telefon: 91 4245845 Podinspektor
Beata Głowacka telefon: 91 4245460 pokój 27 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Joanna Górecka telefon: 91 4245437 pokój 28 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Inspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Paulina Igielska telefon: 91 4802031 pokój 392A Zespół Ogrodnika Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji projektowych w zakresie zieleni)
Dariusz Januszek telefon: 91 4245160 pokój 388 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony przed odpadami)
Paulina Kawęcka telefon: 91 4351110 pokój 390 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Główny Specjalista
Anetta Kieszkowska telefon: 91 4245838 pokój 384 Dyrektor Wydziału
Agata Kowalczyk telefon: 91 4351149 pokój 360A Zespół ds. klimatu Kierownik Zespołu
Joanna Królewicz telefon: 91 4245888 pokój 390 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Główny Specjalista
Magdalena Kucharzyk telefon: 91 4245455 pokój 389 Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa Główny Specjalista
Katarzyna Kucier telefon: 91 4245431 pokój 25 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Inspektor (Stanowisko ds. koordynacji działań zw. z utrzymaniem zieleni)
Agnieszka Laba telefon: 91 4245845 pokój 387 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony powietrza)
Katarzyna Marciniak telefon: 91 4331551 pokój 386A Referat ds. oddziaływań na środowisko Inspektor (Stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko, ochrona powierzchni ziemi)
Joanna Markowska telefon: 91 4802032 pokój 391 Zespół Ogrodnika Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. rozwoju terenów zieleni)
Dariusz Matejski telefon: 91 4245838 pokój 385A Zastępca Dyrektora Wydziału
Dorota Młynarczyk telefon: 91 4245470 pokój 386 Referat ds. oddziaływań na środowisko Kierownik Referatu
Monika Morawska telefon: 91 4245869 pokój 388 Stanowisko ds. edukacji i informacji ekologicznej Główny Specjalista
Milena Mroczkowska telefon: 91 4802033 pokój 386A Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor (Stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko, ochrona powierzchni ziemi)
Wioletta Pawlak telefon: 91 4245884 pokój 359A Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód Główny Specjalista
Piotr Przymusiński telefon: 91 4245977 pokój 390 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Główny Specjalista (karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego)
Lesław Rodak telefon: 91 4245160 pokój 388 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. pozwoleń zintegrowanych i ochrony przed odpadami)
Marika Rostkowska telefon: 91 4351130 pokój 386A Referat ds. oddziaływań na środowisko Inspektor (Stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz ochrony przed hałasem)
Jakub Rybkiewicz telefon: 91 4245616 pokój 360B Zespół ds. klimatu Podinspektor (Stanowisko ds. projektów ochrony środowiska i klimatu)
Marta Safader-Domańska telefon: 91 4351128 pokój 392B Zespół Ogrodnika Miasta Kierownik Zespołu (Ogrodnik Miasta)
Katarzyna Sęk-Zalejko telefon: 91 4245633 pokój 287 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Kierownik Referatu
Aleksandra Sołtykowska telefon: 91 4245626 pokój 26 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Małgorzata Stefańska telefon: 91 4245616 pokój 360B Zespół ds. klimatu Główny Specjalista (Stanowisko ds. projektów ochrony środowiska i klimatu)
Małgorzata Stelmaszewska telefon: 91 4245437 pokój 28 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Adrianna Szarek telefon: 91 4351194 pokój 360 Zespół ds. klimatu Inspektor (Stanowisko ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i analiz)
Marta Świtoń telefon: 91 4245631 pokój 382 Stanowisko ds. budżetu Główny Specjalista
Piotr Winnicki telefon: 91 4245441 pokój 382 Stanowisko ds. budżetu Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/03/25, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/08/11 15:52:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/08/11 15:52:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/30 13:18:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/29 09:59:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/28 14:53:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/20 13:56:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/18 11:35:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/10 11:40:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/10 11:08:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/10/20 14:27:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/25 08:55:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/16 12:41:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/28 12:34:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/17 14:07:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/09/06 08:57:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/10 11:13:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/08 08:57:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:45:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:32:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:31:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:11:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:09:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:03:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:59:40 nowa pozycja