Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Księgowości

Nazwa: Wydział Księgowości
Symbol: WKs
E-mail: wks@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Księgowości należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
 2. prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont,
 3. centralne rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin
 4. ewidencja i windykacja należności majątkowych i niemajątkowych budżetu Miasta,
 5. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 6. sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Miasta,
 7. ewidencja wartości majątku Urzędu,
 8. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 9. planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
 10. dokonywanie zabezpieczeń należności budżetowych poprzez wpis hipoteki.

W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Księgowości :

 1. windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
 2. windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
 3. windykacja dochodów Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Marcin Arent telefon: 91 4245412 pokój 126 Referat windykacji dochodów majątkowych Kierownik Referatu (- )
Stanisław Bąbolewski telefon: 91 4245936 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych i innych należności, obsługa BOI)
Alicja Bączyk telefon: 91 4245969 pokój 111 Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Inspektor
Sara Cetera telefon: 91 4245026 pokój 110A Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Podinspektor
Bartosz Chorąży telefon: 91 4331554 pokój 120A Zastępca Dyrektora Wydziału
Monika Dąbrowska-Kurek telefon: 91 4245049 pokój 138A Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Podinspektor (ewidencja należności publicznoprawnych gminy)
Elwira Dróżdż telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Podinspektor (windykacja zaawansowana należności)
Emilia Falkowska telefon: 91 4245765 pokój 136 Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Sandra Górna telefon: 91 4245390 pokój 128 Referat windykacji dochodów majątkowych Główny Specjalista (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)
Agnieszka Jasińska telefon: 91 4245718 pokój 138 Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Kierownik Referatu (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Aleksandra Jasińska telefon: 91 4331562 pokój 128 Referat windykacji dochodów majątkowych Inspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych)
Jolanta Jewiarz telefon: 91 4245395, telefon: 91 4245407 pokój 118 Dyrektor Wydziału (----)
Anna Jucha telefon: 91 4245400 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja opłat za gospodarowanie odpadami)
Ewa Kamieńska telefon: 91 4641876, wew. 1308 pokój Filia Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor (windykacja w Filii UM)
Marlena Karczewicz telefon: 91 4245514 Zastępca Dyrektora Wydziału
Katarzyna Kaszuba telefon: 91 4245765 pokój 136 Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Inspektor
Violetta Kawecka telefon: 91 4351262 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych - podatek od nieruchomości osoby fizyczne)
Svitlana Kazmirchuk telefon: 91 4351140 pokój 131 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Podinspektor (ewidencja należności podatkowych gminy )
Joanna Kaźmierczak telefon: 91 4245404 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista
Beata Kłodawska telefon: 91 4245287 pokój 111 Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Główny Specjalista
Karolina Kłys telefon: 91 4245389 pokój 127 Referat windykacji dochodów majątkowych Inspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych)
Dorota Konopczak telefon: 91 4351222 pokój 131 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Podinspektor (ewidencja należności podatkowych gminy)
Elżbieta Kowalczyk telefon: 91 4245404 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Inspektor (rozliczenia finansowe)
Dorota Kruszczak telefon: 91 4351214 pokój 130 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Główny Specjalista (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Monika Krzyżewska telefon: 91 4245397 pokój 123 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Kierownik Referatu
Anna Legutowska telefon: 91 4245125 pokój 134 Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Barbara Liszniańska telefon: 91 4245386 pokój 114 Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Główny Specjalista (ewidencja należności niemajątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Agnieszka Łagocka telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Inspektor
Sylwia Łużna telefon: 91 4245411 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych gminy - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek od środków transportowych)
Hanna Maciesza telefon: 91 5065200 pokój SPP Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja opłat za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania)
Magdalena Mackus telefon: 91 4245394 pokój 133A Referat księgowości głównej Kierownik Referatu
Małgorzata Malada telefon: 91 4245393 pokój 133 Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Paulina Malczewska telefon: 91 4351203 pokój 114 Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Inspektor (ewidencja należności niemajątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Dorota Markun telefon: 91 4245393 pokój 133 Referat księgowości głównej Główny Specjalista (ewidencja majątku Urzędu Miasta)
Lilianna Markut telefon: 91 4245387 pokój 117A Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Podinspektor (ewidencja należności majątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Marta Nitzler telefon: 91 4245490 pokój 150G Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Inspektor (Windykacja zaawansowana należności)
Justyna Nowak telefon: 91 4245403 pokój 124 Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Kierownik Referatu
Anna Nurkiewicz telefon: 91 4802023 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych gminy - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek rolny, leśny i inne opłaty )
Alicja Okoniewska telefon: 91 4245490 pokój 150G Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Podinspektor (Zabezpieczenia należności budżetowych)
Dorota Orzoł telefon: 91 4351230 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor (windykacja podatkowych i niepodatkowych należności gminy - opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień)
Arlena Pałasz telefon: 91 4245212 pokój 160 Sekretariat Skarbnika Miasta Główny Specjalista (obsługa biurowa Sekretariatu Skarbnika Miasta)
Katarzyna Pawlik telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Podinspektor (Windykacja zaawansowana należności)
Anna Piasecka telefon: 91 4233931, telefon: 91 4245395 pokój 118 Sekretariat Wydziału Inspektor
Paulina Pluta telefon: 91 4245126 pokój 132 Referat księgowości głównej Inspektor (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Anna Potok telefon: 91 4351222 pokój 131 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Główny Specjalista (ewidencja należności podatkowych gminy)
Dominika Prawdzic telefon: 91 4245405 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja podatku od nieruchomości - osoby fizyczne)
Emilia Przeworska telefon: 91 4245413 pokój 125A Referat rozliczeń finansowych Kierownik Referatu
Anna Przybylska telefon: 91 4245427 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor (windykacja podatkowych i niepodatkowych należności gminy, mandaty Straży Miejskiej)
Anna Raczoń telefon: 91 4245388 pokój 117A Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Podinspektor (ewidencja należności majątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Łukasz Rogowski telefon: 91 4245503 pokój 150F Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Główny Specjalista (stanowisko do kontroli podatkowej)
Katarzyna Rutkowska telefon: 91 4245049 pokój 138A Referat ewidencji należności budżetowych Podinspektor (ewidencja należności publicznoprawnych gminy)
Danuta Skrzypczak telefon: 91 4351214 pokój 130 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Inspektor (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Bartosz Sobieski telefon: 91 4245410 pokój 150I Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Kierownik Referatu
Anna Sobieszek-Chałubińska telefon: 91 4245844 pokój 127 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych)
Agnieszka Stasiak telefon: 91 4245055 pokój 117 Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Inspektor (ewidencja należności majątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Anna Strzelec telefon: 91 4351214 pokój 130 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Główny Specjalista (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Beata Suszczyńska telefon: 91 4245383 pokój 137 Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Klaudia Suszczyńska telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Podinspektor ( -)
Barbara Szewczyk telefon: 91 4245125 pokój 134 Referat księgowości głównej Główny Specjalista (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Izabela Szydłowska-Wojsław telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Główny Specjalista (Księgowość główna i fundusze pomocowe)
Aneta Toepler telefon: 91 4245402 pokój 138A Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Pomoc administracyjna (ewidencja należności z tytułu Strefy Płatnego Parkowania, Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Grzywień nałożonych przez Straż Miejską)
Dorota Urbanek telefon: 91 4351142 pokój 112 Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Kierownik Referatu
Monika Walas telefon: 91 4245377 pokój 135 Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (Rozliczenia umów zleceń, umów o dzieło)
Ewa Wegner telefon: 91 4351140 pokój 131 Stanowisko ds. ewidencji należości podatkowych i publicznoprawnych Główny Specjalista (ewidencja należności podatkowych gminy)
Izabela Widomska telefon: 91 4245388 pokój 117A Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Podinspektor (ewidencja należności majątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Agnieszka Wojciechowska telefon: 91 4245383 pokój 137 Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Joanna Wójcik telefon: 91 4245503 pokój 150F Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Podinspektor (stanowisko do kontroli podatkowej)
Aleksandra Zakrzewska telefon: 91 4245399 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Główny Specjaista (Rozliczenia finansowe )
Renata Zielonka telefon: 91 4351203 pokój 114 Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Główny Specjalista (ewidencja należności niemajątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
Monika Zillat telefon: 91 4331566 pokój 117 Referat ewidencji należności cywilnoprawnych Główny Specjalista (ewidencja należności majątkowych Gminy i Skarbu Państwa)
udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/20 12:23:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/20 12:23:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 13:17:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:22:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/03/06 14:29:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:26:21 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:53:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/27 12:28:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:17:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:16:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:36:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:15:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:14:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:27:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:51:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:47:31 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:05:17 modyfikacja wartości