Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inicjatywa lokalna - kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Szczecin:

 • bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby);
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Miasta Szczecin.

Grupa inicjatywna składa:

 1. wniosek o o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 2. oświadczenie każdego z członków grupy inicjatywnej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 3. listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 4. upoważnienie do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli dla wybranych członków grupy inicjatywnej, podpisane przez wszystkie osoby, w imieniu których wniosek jest składany.

Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej składają:

 1. listę mieszkańców Szczecina, w imieniu których wniosek jest składany, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 2. listę mieszkańców Szczecina wyznaczających organizację pozarządową jako swojego pełnomocnika, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 3. listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 4. statut organizacji;
 5. w przypadku organizacji, która nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin - oświadczenie potwierdzające status prawny organizacji, jej siedzibę, a także osoby uprawnione do reprezentacji;
 6. w przypadku reprezentowania organizacji przez osobę inną niż wskazana we właściwym rejestrze/ewidencji - pełnomocnictwo.


 

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/08/02, odpowiedzialny/a: Alicja Szczepańska, wprowadził/a: Alicja Gawrońska, dnia: 2019/08/02 11:03:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Gawrońska 2019/08/02 11:03:33 modyfikacja wartości
Alicja Gawrońska 2019/08/02 10:26:27 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/24 08:16:16 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 13:40:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/13 13:29:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/04 14:07:29 nowa pozycja