Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I

flaga i godło Polski

Gmina Miasto Szczecin realizuje zadanie w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia zwanego „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” przy ul. Przyszłości w Szczecinie
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I.

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis zadania

Centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ul. Przyszłości w Szczecinie przeznaczone będzie dla 20 osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką) w stopniu umiarkowanym i znacznym w formie pobytu całodobowego i/lub czasowego.

Planowany termin uruchomienia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - styczeń 2024 r.

Cel główny

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Cele szczegółowe

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. poprawa jakości życia uczestników Programu w ich środowisku lokalnym;
  4. zapewnienie uczestnikom Programu pomocy adekwatnej do potrzeb
    i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  5. włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych.

Finansowanie programu

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 758 286,42  zł oraz środków Gminy Miasto Szczecin w wysokości 4 807 493,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 7.565 779,42  zł.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/10/06, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2024/03/13 09:52:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2024/03/13 09:52:56 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/13 09:52:40 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 15:00:34 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 14:58:48 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 14:22:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:09:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:08:51 nowa pozycja