Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach

I. Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

oraz wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca POiIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 • Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 • Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

Szanowni Państwo, zachęcam do pobrania i zapoznania się z procedurą zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym w ramach projektu pn. Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00 z dnia 26.03.2018 r. Link do dokumentu pn. PROCEDURA znajduje się na dole strony.

Szanowni Państwo, zachęcam do pobrania i zapoznania się z procedurą zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym w ramach projektu pn. akup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0052/19-00 z dnia 30.01.2020 r. Link do dokumentu pn. PROCEDURA_2 znajduje się na dole strony.

Załączniki:

 • PROCEDURA (.pdf, 1.38 MB)
  udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami,
  odpowiedzialny(a): Joanna Zimny,
  wytworzono: 2021/05/11,
  opublikował(a): Joanna Ostatek,
  dnia: 2021/05/11 11:44:09.
 • PROCEDURA_2 (.pdf, 837 KB)
  udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami,
  odpowiedzialny(a): Bartosz Bera,
  wytworzono: 2021/09/07,
  opublikował(a): Joanna Ostatek,
  dnia: 2021/09/07 13:25:12.
udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/01/03, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2021/09/07 13:24:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2021/09/07 13:24:21 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2021/09/07 13:23:03 modyfikacja wartości
Bartosz Bera 2021/09/07 12:42:56 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2021/05/11 11:43:41 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2021/05/11 11:41:23 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/02/24 08:25:42 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/02/18 09:01:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/03 12:24:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/03 12:23:23 nowa pozycja