Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -
EDYCJA 2024
DOFINANSOWANIE: 399 712,50 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 399 712,50 zł

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

oraz zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawujących całodobową opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością.

Usługa opieki wytchnieniowej ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami czasowe odciążenie od codziennych obowiązkach łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji Programu znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/opieka_wytchnieniowa_dla_jednostek_samorzadu_terytorialnego_-_edycja_2024/

 

 

W dniu 30 października 2023 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miasto Szczecin złoży wniosek o dofinansowanie na rok 2024.

Po uzyskaniu dofinansowania wnioski Osób z Niepełnosprawnością o przyznanie usługi asystenckiej będą przyjmowane zgodnie z Regulamin realizacji i rekrutacji do Programu.

Wskazany Regulamin będzie dostępny po zawarciu umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na rok 2024.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/11/08, odpowiedzialny/a: Joanna Kotkowiak, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2024/03/12 15:04:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 15:04:13 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 14:32:56 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/03/12 14:31:36 nowa pozycja