Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -
EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE: 561 326,40 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 564 326,40 zł

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

oraz zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawujących całodobową opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością.

Usługa opieki wytchnieniowej ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami czasowe odciążenie od codziennych obowiązkach łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=F2B605FCE50748698CA0341F0828379A

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji Programu znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2023/

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/05/19, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2023/05/19 10:34:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2023/05/19 10:34:31 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/04/27 08:49:10 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/04/27 08:46:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/30 15:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/30 14:50:33 nowa pozycja